06
JUL
2021

Anunț transferuri an școlar 2021-2022

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 TRANSFERUL ELEVILOR SE VA REALIZA ASTFEL

19 iulie 2021 – 20 august 2021 – depunerea la secretariat a cererilor de transfer care vor fi însoţite de următoarele documente:

  • copie xerox după cartea de identitate a solicitantului (părinte/tutore legal)
  • copie xerox după cartea de identitate a elevului
  • copie xerox după carnetul de note al elevului, vizat de unitatea şcolară de unde se transferă, completat cu mediile la materiile studiate şi media generală pe an şcolar
  • certificat limba engleză sau dovadă nivel limba engleză (minim B2) – doar pentru clasa a XI-a tehnician în turism-intensiv engleză

 

23-31 august 2021 –  DISCUTAREA  CERERILOR DE TRANSFER DEPUSE ŞI PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DIFERERNŢĂ

01-03 SEPTEMBRIE 2021– SUSŢINEREA EXAMENENLOR DE DIFERENŢĂ ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR

06 SEPTEMBRIE 2021– DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR LA EXAMENELE  DE DIFERENŢE (orele  9,00-13,00)

 07 SEPTEMBRIE 2021– REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR  FINALE