01
FEB
2021

Anunț transferuri semestrul II, an școlar 2020-2021

Pentru semestrul II anul şcolar 2020-2021transferul elevilor se va realiza astfel

01-03 FEBRUARIE 2021 – depunerea la secretariat a cererilor

care vor fi însoţite de următoarele documente:

  • copie xerox după cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal,
  • copie xerox după cartea de identitate a elevului
  • copie xerox după carnetul de note al elevului, vizat de unitatea şcolară de unde se transferă, completat cu mediile la materiile studiate şi media generală pe an şcolar / semestru şcolar

4-5 februarie 2021 –  SOLUŢIONAREA CERERILOR DE TRANSFER DEPUSE ŞI PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE DIFERERNŢĂ (acolo unde este cazul)

Descarcă de aici cererea.