Tehnologia în sprijinul învăţării (2015-1-RO01-KA104-014537) Tip proiect: Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate – Educaţia adulţilor Perioada de derulare: 12 noiembrie 2015 – 11 noiembrie 2016 Parteneri: Executive Training Institute, St. Julian’s Malta Scop: Accesibilizarea procesului didactic în cadrul programului ADS prin metode şi mijloace moderne şi crearea de resurse educaţionale bazate pe TIC, în vederea reducerea abandonului şcolar în rândul cursanţilor adulţi. Participanţi la mobilităţi: 10 cadre didactice care predau la Programul „A Doua Şansă” Rezultate: – Baza de date cu resurse educaţionale folosind TIC adaptate pentru Programul „A doua Şansă” (http://aurorabalan2003.wixsite.com/malta-2016); Editarea auxiliarului curricular pentru programul ADS „Restauraţia – Activităţi de bază în condiţii optime de igienă şi securitate”, autor dna Liana Jescu; Ghid metodic cu ISBN, privind utilizarea calculatorului într-o manieră atractivă şi eficientă în procesul didactic (crearea a unui blog, a unui site, jocuri interactive, editarea unor înregistrări audio şi/sau video într-o manieră ce permite utilizarea interactivă a acestora în cadrul orelor). [dflip id="2684" ][/dflip] – Diseminare Malta [dflip id="2690" ][/dflip]]]>

Lasă un răspuns