Despre noi

Istoric

În cei 56 de ani de existenţă, Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” a continuat cu succes tradiţia învăţământului economic ieşean, fiind un element de continuitate al acestuia, şi a reprezentat un puternic centru de pregătire a specialiştilor ...

Misiune

Să furnizăm servicii educaţionale de calitate, armonizate cu cerințele pieții muncii și să îi înzestrăm pe elevi cu un set de valori de natură culturală, socială și profesională, astfel încât să își valorifice potențialul prin cariera construită și să își dezvolte o personalitate armonioasă, rezilientă și autonomă, capabilă de decizie și acțiune, pentru integrarea optimă în comunitate.

Viziune

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi este o organizaţie educaţională europeană, modernă, care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire de calitate în domeniul serviciilor, sprijinind dezvoltarea intelectuală și personală, formarea carierei şi inserţia optimă pe piaţa muncii.

Școala noastră în cifre

0
Clase de liceu
0
Clase inv profesional si ADS
0
Cadre didactice
0
Elevi

Proiectul POCU/633/6/14/130745

Soluții de facilitare a programelor de învățare la locul de muncă și stagiilor de practică pentru elevi în calificări din sectoare economice cu potențial competitiv PRACTIC.