Procedura operaţională privind proba de admitere în învățământul dual an școlar 2022-2023