Anunț înscriere clasa a IX-a, an școlar 2022-2023

ELEVII REPARTIZAŢI ÎN CLASA a IX-a LA COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” IAŞI, ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023, VOR DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE ÎN CORPUL A, STR. SF. ANDREI, NR. 70 (În spatele Mitropoliei)

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 15, 18, 19, 20 IULIE 2022, INTERVAL ORAR 9.00-15.00

Dosarul de înscriere va cuprinde: – CERERE TIP (se va primi de la comisia de înscriere / descărcare site) – DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GIMNAZIAL (în original + COPIE) – ADEVERINŢA DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ (în original) – FOAIA MATRICOLĂ (în original) – COPIE XEROX DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE ŞI CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL ELEVULUI ADMIS – FIŞA MEDICALĂ (în original) – pentru elevii care au primit de la cabinetul școlar unde au finalizat învățământul gimnazial. – ADEVERINȚĂ MEDICALĂ care să ateste faptul că elevul/eleva este clinic sănătos + adeverință cu dovada vaccinărilor – pentru elevii din mediul rural.   Descarcă cererea IMPORTANT Elevii repartizați în clasa a IX-a la COLEGIUL ECONOMIC  „VIRGIL MADGEARU” IAŞI, în anul școlar 2022-2023, cod 196, pot opta la înscriere pentru clasa de Tehnician în turism – intensiv limba engleză. În cazul în care numărul elevilor care optează pentru această clasă depășește numărul de locuri aprobat, departajarea se va face ținând cont de următoarele documente, pe care elevii le vor include în dosarul de admitere:
  • Certificat Cambridge – minim nivel A2 (copie xerox)
  • Rezultatul testării pentru intensiv și bilingv – minim 60 puncte
  • Premiu / mențiune la Olimpiada Județeană de Limba Engleză – an școlar 2021-2022 (copie xerox)
  • Dovada că au studiat în gimnaziu Limba engleză în regim intensiv.
Elevii care optează pentru clasa de Tehnician în turism- intensiv limba engleză  și nu dețin niciunul dintre documentele menționate mai sus, vor susține în data de 22.07.2022, începând cu orele 10.00, în corpul A, STR. SF. ANDREI, NR. 70, o testare la Limba engleză cu o structură similară PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV (Anexa 4 la OME nr. 5150/30.08.2021).  ]]>