Anunț selecție membri grup țintă elevi – Proiect POCU/987/6/26/153815