Anunț selecție membri grup țintă cadre didactice – Proiect POCU/987/6/26/153815