Management instituţional de calitate pentru o educaţie de succes

Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iaşi, în parteneriat cu Casa da Educaçao Sapere Aude, Lisabona – Portugalia, implementează, în perioada 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2016, proiectul „Management instituţional de calitate pentru o educaţie de succes”, cod 2015-1-RO01-KA101-014616. „În această perioadă, în liceul nostru sunt în derulare patru proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, din care trei sunt de mobilitate, iar unul de parteneriat strategic, care îşi propun eficientizarea demersului didactic şi creşterea calităţii activităţilor educaţionale. Dintre acestea, proiectul se remarcă prin faptul că aduce în prim-plan nevoia de perfecţionare la nivelul managementului şcolii şi al cadrelor didactice implicate în procesul decizional”, a declarat prof. Mihaela Ţurcănaşu, coordonatorul proiectului. Obiectivele vizate sunt îmbunătăţirea competenţelor de management şi de comunicare instituţională, dezvoltarea capacităţii de înţelegere a procesului de descentralizare pentru o implementare eficientă a acesteia; adaptarea managementului pentru diferitele niveluri de educaţie; utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale, precum şi perfecţionarea continuă a resursei umane în vederea îmbunătăţirii competenţelor de specialitate, lingvistice şi digitale sau cele legate de diferitele responsabilităţi asumate la nivelul şcolii şi se adresează profesorilor LTEVM care au un rol decizional la nivelul instituţiei (director, director adjunct, membri ai Consiliului de Administraţie, CEAC, alte comisii cu rol decizional). Astfel, în luna aprilie a anului 2016, un grup de zece profesori de la Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iaşi va efectua un stagiu de formare la partenerul din Portugalia, Casa da Educaçao. Pe durata mobilităţii, cei zece beneficiari vor participa la ateliere de lucru, seminarii, mese rotunde, dezbateri, observare directă, studii de caz şi nu în ultimul rând vor beneficia de exemple de bune practici şi observarea directă a managementului în instituţii de educaţie de renume din Lisabona (Navegador Rodrigues Soromenho School – care acoperă toate nivelurile de învăţământ, la fel ca şi Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iaşi, Escola de Comércio De Lisboa – cu un profil similar, Valsassina College – recunoscut la nivelul Portugaliei ca un model de succes al descentralizării, Escola Sec. Marquês de Pombal – cu o îndelungată tradiţie în domeniul furnizării VET etc.). În urma participării la acest curs de formare, beneficiarii vor îmbunătăți/redacta documente programatice importante pentru managementul educaţional, cu rol de coordonare a activităţii din Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iaşi: PAS, proceduri de organizare şi comunicare internă, de evaluare a cadrului didactic şi a actului instructiv-educativ, de organizare a activităţilor de educaţie formală şi nonformală (activităţi extra-curriculare şi extraşcolare). Pe baza experienţei acumulate, se va redacta revista de proiect, cuprinzând articole/materiale pe cele cinci teme majore vizate de proiectul nostru: descentralizarea învăţământului şi legislaţia în vigoare, asigurarea calităţii în educaţie, comunicare instituţională, instrumente de evaluare, parteneriatul cu comunitatea locală şi activităţi educative. Revista va fi realizată atât în format letric, urmând a fi distribuită la Casa Corpului Didactic Iaşi şi la bliblioteca şcolii, cât şi online, pe site-ul liceului, www.economic2.ro. La aceste informaţii vor avea acces toate persoanele interesate. Proiectul este finanţat în cadrul programului Erasmus + şi are o valoare totală de 30.200 euro.

Responsabil diseminare, Prof. Teodora ANDREI

]]>

Lasă un răspuns