ANUNȚ PRELUNGIRE PERIOADĂ ÎNSCRIERE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

ELEVII CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE LA ȘCOALĂ PROFESIONALĂ – COLEGIUL ECONOMIC  “VIRGIL MADGEARU IAȘI, în anul școlar 2024-2025, vor depune dosarele de înscriere în CORPUL B din str. Plăieșilor, nr 9 în perioada  08-11 iulie 2024, în intervalul orar 9.00-15.00

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL DE STAT – DE LA UNITATEA ȘCOLARĂ UNDE ELEVUL A FINALIZAT CLS. A VIII-a
  • DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL (în original)
  • ADEVERINȚA DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ (dacă este cazul ,în original)
  • FOAIA MATRICOLĂ (în original)
  • COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE ȘI CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL ELEVULUI
  • FIȘA MEDICALĂ (în original)
  • COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE CEL PUȚIN A UNUI PĂRINTE/TUTORE LEGAL

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL/ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL

AN ȘCOLAR 2024-2025

Denumire lunga unitate Nivelul de învățământ Domeniul/ specializarea Calificare profesională Nr. clase Nr. locuri Nr. locuri rromi/ elevi CES cod profil
COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”, IAŞI Înv. profesional – DUAL Comerț Comerciant-vânzător 0,5 10 597D
COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”, IAŞI Înv. profesional Comerț Comerciant-vânzător 0,5 14 0/1  597
COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”, IAŞI Înv. profesional Turism și alimentație BUCĂTAR 1 24 1/1  601

Locuri disponibile pe specializări

Comerț :

  • Comerciant-vânzător – învățământ profesional dual cu bursă oferită de KAUFLAND 10 locuri
  • Comerciant-vânzător – învățământ profesional 14 locuri

Industrie alimentară:

  • Bucătar – învățământ profesional 24 locuri

Indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se organizează PROBĂ DE ADMITERE pentru calificarea COMERCIANT-VÂNZĂTOR ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL.

Proba de admitere se va desfășura pe 15-16 iulie 2024, iar candidații vor fi anunțați telefonic.

PENTRU CALIFICAREA COMERCIANT-VÂNZĂTOR ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, SPECIALIZAREA COMERȚ ȘI CALIFICAREA BUCĂTAR, SPECIALIZAREA TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, SE ORGANIZEAZĂ PROBE ELIMINATORII (DIN DISCIPLINA ED. TEHNOLOGICĂ), DOAR DACĂ NUMĂRUL CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL LOCURILOR DISPONIBILE.

ISJ Iasi_Modificare Calendar admitere in inv profesional_2024-2025 (1)

DUAL1 (1) (1)
DUAL2 (1)