Anunț depunere dosare elevi admisi în clasa a IX-a, an școlar 2021-2022

ELEVII REPARTIZAŢI ÎN CLASA a IX-a

LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC

„VIRGIL MADGEARU” IAŞI, ÎN ANUL ŞCOLAR

2021-2022, VOR DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE ÎN CORPUL A, STR. SF. ANDREI, NR. 70

 (În spatele Mitropoliei )

 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:

26-28 IULIE 2021, INTERVAL ORAR 9,00-16,00

 

 

             Menţionăm că pe data de 25 iulie 2021 părintele / reprezentantul legal poate să îşi exprime opţiunea  cu privire la ziua şi intervalul orar  la care intenţionează să depună dosarul de înscriere la adresa de email: admin@economic2.ro

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 

  • CERERE TIP (se va primi de la comisia de înscriere / descărcare site)
  • DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GIMNAZIAL (în original + COPIE)
  • ADEVERINŢA DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ (în original)
  • FOAIA MATRICOLĂ (în original)
  • COPIE XEROX DUPĂ C.I. (carte identitate) ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE A ELEVULUI ADMIS
  • FIŞA MEDICALĂ (în original)

SPECIALIZĂRI ȘI LOCURI DISPONIBILE

specializari