Descriere

Îmbunătăţirea formării profesionale în Turism şi Alimentaţie prin stagii europene de practică – IMPROVET

 (2019-1-RO01-KA102-062784)

 

 

Tip proiect: Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Proiect de mobilitate, Formare profesională

Perioada de derulare: 1 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2022

Budget: 93846 Euro

Parteneri:

 • E.P. Europrojects Granada SL – Granada, Spania (intermediar);
 • ABBA Granada Hotel 4* (JALERIVA S.L.) – Granada, Spania (agent economic);
 • Hotel Las Nieves 3* (PAQUITINA S.L.) – Granada, Spania (agent economic);
 • Hotel Los Tilos 2* (Morales Briñas, S.L.) – Granada, Spania (agent economic);
 • Hotel Las Nleves – Granada, Spania (agent economic);
 • Abba Mia Grande Restaurant – ABBA Granada Hotel 4* (JALERIVA S.L.) – Granada, Spania (agent economic);
 • La Crême Cafe-Gastro Bar SL – Granada, Spania (agent economic);
 • Happyguay Tour S.L. – Granada, Spania (agent economic);
 • Restaurante Casa Braulio, Moko Kitchen & Drinks – Granada, Spania (agent economic).

 

Scop: Profesionalizarea elevilor de la specializările Turism şi Gastronomie, astfel încât aceştia să fie mai competitivi pe piaţa comunitară a muncii şi nu numai şi să răspundă cerinţelor tot mai ridicate din partea angajatorului, dar şi a consumatorului de servicii turistice şi alimentare.

 

Obiective:

–   Derularea de stagii de practică de 3 săptămâni pentru 30 de elevi la agenţi economici relevanţi din Granada;

–   Transferarea rezultatelor învăţării realizate prin organizarea de activităţi de diseminare;

–   Valorificarea experienţei profesionale acumulate de cei 30 de elevi în cadrul unui Târg local de antreprenoriat;

–   Consolidarea dimensiunii europene în VET în CEVM prin derularea unui parteneriat educaţional cu agenţi economici din Spania.

 

Grup ţintă:

8 elevi, cls. a X-a, specializarea Tehnician în Turism;

8 elevi, cls. a X-a, specializarea Tehnician în Gastronomie;

6 elevi, cls. a XI-a, specializarea Tehnician în Turism;

8 elevi, cls. a XI-a, specializarea Tehnician în Gastronomie.

 

 

Selecţia participanţilor:

– Disciplina de specialitate (pb. scrisă) – va urmări identificarea nivelului achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinte şi competenţe teoretice;

– Lb engleză (pb. orală) – min. nivel A2 de cunoaştere a lb engleze;

– Implicarea în min. 2 activităţi extra-scolare/extra-curriculare – pentru a evalua gradul de implicare şi capacitatea de lucru în echipă

Punctajul se va stabili astfel: Specialitate (55%), Lb. engleza (35%), Implicare (10%).

La punctaje egale, au prioritate elevii defavorizaţi (mediu rural, familii monoparentale, părinţi plecaţi, rromi etc.). Se urmăreşte ca minim 1 elev/specializare/flux să provină din grupuri dezavantajate, acordându-li-se ca bonus 10 p în grila de evaluare, în cazul în care se înregistrează punctaje egale pentru ultimul loc.

 

Activităţi transnaţionale de formare pentru elevi:

Flux 1: 17.02 – 6.03. 2020 – 8 elevi (cls. a X-a, Tehnician în Turism) şi 8 elevi (cls. a X-a, Tehnician în Gastronomie);

Flux 2: 31.01 – 18.02.2022 – 6 elevi (cls. a XI-a, Tehnician în Turism) şi 8 elevi (cls. a XI-a, Tehnician în Gastronomie);

 

Rezultate:

 • 4 stagii de pregătire practică în 2 fluxuri de mobilitate pentru 30 de elevi cu o durată de 3 săptămâni fiecare în Granada;
 • competenţe profesionale perfecţionate pentru elevii CEVM şi din şcoli cu profil similar prin transferarea rezultatelor învăţării în cadrul unor activităţi demonstrative;
 • exemple de bună practică identificate în industria ospitalităţii spaniole şi valorificate în context local şi regional în cadrul unor firme virtuale create de către elevii beneficiari, în vederea participării la Târgul local de antreprenoriat;
 • îmbunăţirea antreprenoriatului în rândul elevilor prin observarea în context real a punerii în practică a unei idei de afaceri, la nivel internaţional;
 • dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale cu actori VET relevanţi (instituţii de învăţământ, ONG, agenţi economici);

 

Activităţi la nivel local:

 • Noiembrie 2019 – activităţi de management (constituirea echipei de implementare; distribuirea responsabilităţilor; realizarea materialelor de promovare etc.); informarea beneficiarilor cu privire la oportunitatea proiectului şi a conditiilor de participare;
 • Decembrie 2019/Iunie 2021 – organizarea procesului de selectie;
 • Ianuarie – Februarie 2020/Octombrie 2021 – Ianuarie 2022 – organizarea programelor de pregătire pedagogică (lb. spaniolă pe platforma OLS şi lb. engleză), lingvistică, SSM, culturală;
 • 17 februarie – 6 martie 2020 / 31 ianuarie – 18februarie 2022 – desfăşurarea stagiilor de practică, certificarea competenţelor dobândite;
 • Aprilie 2020 – Aprilie 2022 – diseminarea şi exploatarea rezultatelor (Târgul de antreprenoriat – 14 aprilie 2022, activităţi demonstrative), follow-up, raport final.

 

Diseminare:

flux I: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3614935105243079&type=3

Gala VET 2020: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4748243215245590&type=3

flux II – https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7029781423758413&type=3

Târgul de antreprenoriat: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7379122578824294&type=3

FEX Pașcani: https://www.facebook.com/vmadgearu/posts/7386319618104590

Gala VET 2022: https://www.facebook.com/100001898801923/posts/7417366915003195/?d=n

Școală Ambasador VET: https://www.facebook.com/100001898801923/posts/7417319865007900/?d=n