CHESTIONAR ABSOLVENȚI

 aplicat pentru

  evaluarea gradului de inserţie socio-profesională a absolvenţilor Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”  din Iași, nivel 4, promoția 2019 și nivel 3, promoția 2020 Această invitație vi se adresează în calitatea dumneavoastră de absolvent/absolventă  a Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”  din Iași. Aveți ocazia de a participa la realizarea unui Studiu privind calificările oferite de Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”.şi relevanţa acestora pe piaţa locală a muncii. Scopul acestui studiu este de a obţine pe de o parte imaginea tranziţiei absolvenţilor noștri de la şcoală la locul de muncă, a gradului de concordanţă între cererea şi oferta existente la un moment dat pe piaţa muncii la nivel local, iar, pe de altă parte, furnizează informaţii esenţiale cu privire la eficacitatea actului educaţional desfăşurat la Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”. Participarea la studiu este voluntară, însă contribuția dumneavoastră este  foarte importantă pentru a reda fidel imaginea de ansamblu a situației absolvenților Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”  din Iași. Vă rugăm să acordați 15 minute întrebărilor noastre. Răspunsurile dumneavoastră vor fi anonime și confidențiale, datele dumneavoastră de contact fiind folosite doar pentru a putea monitoriza completarea chestionarului. Pentru a completa chestionarul, vă rugăm să accesați următorul link: https://forms.gle/Tz23bXS2u49WBdCr9 Menționam faptul că datele furnizate intră sub incidența reglementărilor stricte de protecție a datelor cu caracter personal, iar rezultatele publicate nu permit identificarea respondenților. Studiul se  desfășoară în cadrul proiectului , “Soluții de facilitare a programelor de învățare la locul de muncă și stagiilor de practică pentru elevi în calificări din sectoare economice cu potențial competitiv_practic”, POCU/633/6/14/130745, co-finanțat din Fondul Social European, al cărui beneficiar este Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași.             Vă mulțumim pentru colaborare! Timpul acordat de Dvs. acestui studiu este foarte apreciat.  În ce constă studiul? Studiul constă în aplicarea unui chestionar care urmărește traseul absolventului începând cu anii de studii, continuând cu momentul obținerii primului loc de muncă și apoi cu alte elemente importante pentru evoluția sa profesională. Acest chestionar se completează on-line sau față în față și conține preponderent „întrebari închise” (la care se răspunde prin „bifare” sau selectând dintr-o listă prestabilită. Cum completez chestionarul on-line? Accesați link-ul menționat. În cadrul studiului, anonimitatea dvs. este asigurată. Informațiile furnizate vor fi colectate într-o bază de date, urmând a fi procesate de către experții proiectului. Cgestionarul poate fi completat și față în față, la sediul LTEVM. Ce se întâmplă după colectarea informațiilor ? După colectarea și procesarea tuturor chestionarelor, datele, anonimizate, vor fi analizate și publicate exclusiv în scop științific și nu se vor include concluzii privind persoanele fizice. Pe cine pot contacta pentru mai multe detalii? Pentru informații suplimentare, va rugăm să ne contactați la adresă de e-mail practic.pocu@gmail.com  sau la numărul de telefon 0232/316238]]>