Anunț transferuri semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022

Având în vedere adresa ISJ Iaşi nr 40/03.01.2022 privind transferul elevilor începând cu semestrul al II-lea, vă comunicăm calendarul unităţii noastre

10-14 ianuarie 2022 – depunerea la secretariat a cererilor de transfer care vor fi însoţite de următoarele documente:

  • copie xerox după cartea de identitate a solicitantului (părinte/tutore legal)
  • copie xerox după cartea de identitate a elevului
  • certificat limba engleză sau dovadă nivel limba engleză (minim B2) – doar pentru clasa a XI-a tehnician în turism-intensiv engleză

Menţionăm că, în conformitate cu art 140 alin 1 din OMEN 5447/31.08.2020, aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea / calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.

17-19 ianuarie 2022– SUSŢINEREA EXAMENENLOR DE DIFERENŢĂ / AFIŞAREA REZULTATELOR  ŞI DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR

20 ianuarie 2022– REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE