Prezentare KA121 IMPROVET 2.0

Context: ACREDITARE VET ERASMUS+ (2020-1-RO01-KA120-VET-095586)

Tip proiect: Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, Formare profesională

Perioada: 2021 – 2027 (documentul de acreditare)

Scop: Profesionalizarea elevilor de clasa a XI-a (toate specializările) și perfecționarea continuă a profesorilor VET, astfel încât absolvenții noștri să fie mai competitivi pe piaţa comunitară a muncii şi nu numai şi să răspundă cerinţelor tot mai ridicate din partea angajatorului.

Obiective:

 • Îmbunătățirea formării profesionale inițiale a elevilor CEVM prin asigurarea acccesului la stagii de pregătire practică de calitate și la o bază materială adecvată;
 • Corelarea competențelor profesionale formate elevilor cu cerințele specifice ale angajatorilor și cu dinamica pieței muncii, în baza parteneriatelor europene între CEVM și agenți economici/furnizori VET;
 • Adaptarea strategiei educaționale a profesorilor VET din CEVM la noile cerințe educaționale (metode inovatoare, noile tehnologii, platforme educaționale);
 • Actualizarea formării profesionale a profesorilor VET CEVM pentru orientarea elevilor în a-și dezvolta competențe specifice adecvate la cerințele ocupațiilor actuale/viitoare pe piața muncii;
 • Consolidarea rolului CEVM în comunitate ca furnizor VET de calitate, adaptat dinamicii societății și flexibilității pieței muncii.

Grup ţintă anual:

28 elevi, cls. a XI-a, de la patru din cele șase specializări din cadrul CEVM;

4 profesori VET (Economic și Comerț/Turism și Alimentație).

Rezultate:

 • 4 stagii de pregătire practică în 2 fluxuri de mobilitate pentru 28 de elevi cu o durată de 3 săptămâni fiecare, la diferiți agenți economici din statele Uniunii Europene;
 • 4 schimburi de bune practici și activități de job shadowing pentru 4 profesori VET cu o durată de 2 săptămâni fiecare, în instituții cu profil similar CEVM din state UE;
 • competenţe profesionale perfecţionate pentru elevii CEVM şi din şcoli cu profil similar prin transferarea rezultatelor învăţării în cadrul unor activităţi demonstrative;
 • competenţe profesionale perfecţionate pentru profesorii VET CEVM şi din şcoli cu profil similar prin transferarea rezultatelor învăţării și integrarea experiențelor novatoare în abordarea formării professionale inițiale;
 • exemple de bună practică identificate şi valorificate în context local şi regional în cadrul unor firme virtuale create de către elevii beneficiari, în vederea participării la târguri locale de antreprenoriat, sau în cadrul unor competiții de meserii;
 • îmbunăţirea antreprenoriatului în rândul elevilor prin observarea în context real a punerii în practică a unei idei de afaceri, la nivel internaţional;
 • dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale cu actori VET relevanţi (instituţii de învăţământ, ONG, agenţi economici).
2020-1-RO01-KA120-VET-095586_modificat